Quo vadis XXI wieku?

Księga Wiedzy – Klucze Henocha:
Quo vadis XXI wieku?

Andrzej Wójcikiewicz

W lipcu 2018 roku ukazało się wydanie książki dr. Jamesa J. Hurtaka pt. „Księga Wiedzy – Klucze Henocha” w polskim tłumaczeniu. We wrześniu 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie autora tego dzieła wraz z żoną, dr Desiree Hurtak. Dwa spotkania: w księgarni czasopisma „Nieznany Świat” w Warszawie oraz całodniowa konferencja zatytułowana „Wizje drogi życia oraz nowa rzeczywistość naszej przyszłości” dotyczące wydanej książki, przybliżyły polskiemu czytelnikowi jej główne idee. Po konferencji nagrana została rozmowa z dr. Hurtakiem oraz jego żoną na temat znaczenia tej wyjątkowej pozycji dla współczesnej cywilizacji i dla naszej przyszłości. Artykuł ten jest wynikiem tej rozmowy.

nieznany-swiatDr J.J. Hurtak oraz dr Desiree Hurtak na spotkaniu w księgarni Nieznanego Swiata w Warszawie Fot. Henryk Kimak

Nie jesteśmy sami we wszechświecie

Księga Wiedzy – Klucze Henocha” ma własny „język języka”. Nazywamy to „metajęzykiem”, językiem wbudowanym w symbole, w obrazy i w muzyczny kontekst książki, powstałej na podstawie żywych doświadczeń. Tak więc nie jest to książka prostych słów lub dwuwymiarowych obrazów lecz literatura wymagająca głębszego zrozumienia zawartych w niej symbolów. Jej przekaz jest jednoznaczny: nie jesteśmy sami we wszechświecie. Żyjemy w „Domu o Wielu Pokojach”, wszechświecie wielu wszechświatów. Innymi słowy, jest to zwrócenie uwagi na fakt, że nie jesteśmy jedynie trójwymiarową istotą fizyczną, powstałą jako skutek przypadkowych połączeń biologicznych i zdarzeń, ale wielowymiarową istotą duchową, mającą połączenie z Wyższą Inteligencją, która wpływa na nasze życie. Poza nami istnieją inne, niematerialne wymiary i Inteligencje, mające szeroko rozbudowane struktury, które wpływają na nasze życie i pomagają nam rozwijać się, wzrastać.

Klucze Henocha mają w obecnych czasach ogromne znaczenie ze względu na opisywane tam rozległe zmiany planetarne, które obecnie mają miejsce. Poprzez kontakt i osobiste doświadczenia autora z Istotą Ultra-Ziemską o imieniu Henoch, przewidują prawdopodobieństwo tych zmian poprzez naukową analizę, dokonaną w styczniu 1973 roku.

Autor ujrzał konkretne scenariusze, mentalne scenariusze, w jaki sposób północny i południowy biegun Matki Ziemi przyspieszy zmiany środowiska poprzez topnienie tamtejszych lodowców. Było to na długo zanim większość ówczesnych paleontologów i ekologów zaczęła zajmować się tym zjawiskiem.

Opis zmian

W Kluczu nr 118 zostały podane matematyczne obliczenia związane z tym  właśnie zjawiskiem. Henoch nazwał to „Planem Bożym”, który ma swoje zakończenie, aby pokazać, że Rasa Ludzka otrzymała program na przyszłość. Jest to rodzaj mapy pokazującej jak – poprzez zmiany środowiska naturalnego – mamy przygotować samych siebie i przyspieszyć zmianę starych paradygmatów, starych systemów, które już przestały działać, na nową świadomość duchowości, fizyki cząstek elementarnych i substancji biologicznej jako szablonu duszy.

To, co zostało opisane w Kluczach Henocha jest również zilustrowane (szczególnie w Kluczu 118) poprzez diagramy i obrazy, gdzie wymienione są problemy związane z obecnym zaśmieceniem elektromagnetycznym, ze sposobem użycia przez nas technologii energetycznej, z węglem i gazami cieplarnianymi. Klucz ten wspomina również masywne ruchy tektoniczne i zmiany strukturalne zaobserwowane w Chinach w 1976 r. i na innych obszarach Azji w latach 80. i na początku lat 90.

Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że ludzie na całym świecie zaczynają doświadczać zmian klimatu w postaci anomalii pogodowych związanych z burzami i nietypowymi zmianami temperatur, zarówno na północnej jak i południowej półkuli. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych i Polski.

Klucze Henocha przedstawiają też obraz cywilizacji, które zniknęły z powodu braku świadomości zmian klimatu. Podają nazwy konkretnych miast w Chinach, które mają doznać zniszczeń przez trzęsienia ziemi (np. Yumen. Tientsin i Tangshan) po 1973 roku. Klucze były również pierwszym opracowaniem, które podało szczegóły trójkąta obszaru Jukatan – Gwatemala, pomiędzy Meksykiem, Gwatemalą i Ameryką Środkową, gdzie znaleziono nieznane cywilizacje wykorzystujące hydraulikę wodną i inżynierię lądową, mające kontakt z pozaziemską inteligencją. Jest to obecnie przedmiotem gorących dyskusji inżynierów i naukowców na łamach magazynu „National Geographic”.

Egipt, Pas Oriona, Płaskowyż w Gizie i Wielka Piramida

Niezwykle interesującym jest fakt, że Klucze Henocha jako pierwsze wskazały z ogromną precyzją na związek pomiędzy kanałami gwiezdnymi w Wielkiej Piramidzie w Gizie i Pasem Oriona, znajdującym się w odległości około 1400 lat świetlnych od Ziemi. W Kluczu 105 opisane są kanały gwiezdne Wielkiej Piramidy skierowane w stronę Pasa Oriona. To połączenie zostało opisane przez dr. J.J. Hurtaka 20 lat przed słynnym pisarzem belgijskim, Robertem Bauvalem, który w swojej książce The Orion Mystery wydanej w roku 1993 opisał korelacje Pasa Oriona z Trzema Piramidami w Gizie.

Opisany został również podziemny kanał pod Płaskowyżem w Gizie, który został uwiarygodniony poprzez znalezienie grobowca Ozyrysa. Jak wiadomo, według egipskich przekazów, Ozyrys jest władcą wyższego królestwa Oriona, który kierował budową piramid, inspirując pra-Egipcjan do używania dźwięku i muzyki. Prowadzi to także do odkrycia ogromnego podziemnego systemu hydraulicznego w rejonie Trzech Piramid w Gizie.

Dr James J. Hurtak wraz z żoną dr Desiree Hurtak byli pierwszymi badaczami, którzy odkryli grobowiec Ozyrysa w 1997 roku. Odkrycie to zostało potem „przywłaszczone” przez ówczesnego Sekretarza Generalnego Najwyższej Rady Starożytności, dr. Zahi Hawassa. Woda, znajdująca się pod grobami sugeruje, że musiał istnieć system umożliwiający jej przepływ pomimo, że Nil jest dość daleko. Wydaje się również, że woda była doprowadzana także do podziemnej części Wielkiej Piramidy, lecz potwierdzenie tej teorii wymaga dalszych badań naukowych.

Życie na Marsie i energia piramid

W Kluczu 104 znajdziemy opis śladów związanych z poprzednim życiem na Marsie. Opisany jest układ piramidalny siatki na Marsie w obszarze tzw. Elysium Quadrangle. Pamiętajmy, że Klucze Henocha napisane zostały w 1973 roku i były pierwszą publikacją zdjęć NASA, pokazującą piramidy na Marsie. Słynny Carl Segan potwierdził później, że zdjęcia z Marsa opublikowane w Kluczach zostały uzyskane z Jet Propulsion Lab (Laboratorium Napędu Odrzutowego). Podane zostały też dodatkowe dowody naukowe dotyczące zmian na Ziemi, jak również na „martwej siostrzanej planecie zwanej Marsem”, pokazującej nam te same mechanizmy, które możemy wykorzystać do przeprojektowania nowego naturalnego systemu, za pomocą konstrukcji piramidalnych.

W Kluczach 104.3 i 104.4 autor pisze:

         104.3 Jeśli spojrzysz na kryształ platyny pod polowym mikroskopem jonowym, zobaczysz bąbelkowe formacje o kształcie piramidy Światła, przenikające z każdego etapu geometrii przez całe pole kryształu. Jeśli spojrzysz na kryształki krwi pod mikroskopem elektronowym, możesz zaobserwować kształt pola piramidalnego w kryształowych formach krwi.

              104.4 To, co widzimy jest Mekabah, który łączy kluczowe piramidy tak, aby Światło mogło być wykorzystywane do kolejnego etapu ewolucji.

Sugeruje to, że Piramida Światła jest centralną geometryczną formą całej biofizycznej ewolucji i ewolucji świadomości. Być może dlatego starożytni traktowali piramidy jako bramy do gwiazd i formę przez które gwiezdna inteligencja przybywała na Ziemię, aby służyć człowiekowi.

Klucz 105 ilustruje, w jaki sposób system wodny w Egipcie i hydraulika połączone są z energią piramidalną. Według tego Klucza energia ta jest wirem, a cząsteczki wody, mogą stanowić praźródło energii i mocy.

Inną ciekawą rzeczą jest fakt, że autor Kluczy oraz jego żona pracowali z plemieniem Zulusów w Południowej Afryce. W legendach plemiennych istnieją historie mówiące o tym, że przodkowie Zulu przybyli z Marsa używając wehikułu o nazwie Merkaiba. Jest to określenie bardzo podobne do słowa „Merkabah” oznaczające w literaturze mistycznej „pojazd”.

W Rosji i w Ameryce Środkowej, a nawet w Stanach Zjednoczonych, każde społeczeństwo budowało serię małych piramid, czy to ze sztucznych materiałów, czy z kamieni. W ten sposób – dzięki zastosowaniu systemów wodnych pod samą piramidą, niezależnie od jej wielkości – dana społeczność mogła ponownie zorientować się na nowy rodzaj oczyszczania wody, na nowy rodzaj rolnictwa.

Piramidy w Rosji i badania w Japonii

Naukowcy i badacze rosyjscy, zajmujący się energią piramid uważają, że kiedy stworzone jest coś, co zakłóca przepływ rotacji pól magnetycznych w naturalnym systemie, taka formacja jest w stanie wygenerować uzdrawiającą energię. Dlatego niektóre piramidy budowane eksperymentalnie w Rosji dla celów badawczych, miały bardzo wydłużony kształt, zupełnie inny niż to jest w Wielkiej Piramidzie. Był to jednak sposób, aby przetestować różne częstotliwości, które zwiększałyby moc umysłu i zwiększały moc biologicznego wzrostu.

Z kolei na Uniwersytecie Nihon w Japonii wykonano badania, które sugerują, że piramida z jej polem elektromagnetycznym faktycznie wytwarza „ogień” – czyli energię w środku. I wydaje się, że geometria nie ma tu takiego znaczenia, gdyż nadal tworzy się pole energetyczne. Można to zobaczyć w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa – po obu stronach, istnieją naprzemiennie małe otwory, które mogły zawierać anodę i katodę wytwarzając w ten sposób system energii za pomocą jakiegoś metalu (dawno już usuniętego). W tej sytuacji można przypuszczać, iż rzeczywiście można tam było stworzyć system elektrolizy wody i wygenerować energię.

Rola Wielkiej Piramidy w obecnych czasach

W Kluczu 104 dr Hurtak stwierdza, że piramidy są „chronomonitorami” które są urządzeniami mierzącymi i monitorującymi czas, wysyłającymi sygnały do ​​innych kosmicznych cywilizacji, które informują je o naszej sytuacji. Zakładamy więc, że w razie niebezpieczeństwa, wygenerowane zostaną w kierunku Ziemi odpowiednie wibracje, które pozwolą na przejście naszej cywilizacji do wyższego wymiaru, nazywanego Piątym Wymiarem. Wielka Piramida wydaje się być centralnym źródłem takiego przekazu.

Biologiczne struktury piramidalne

W opinii dr. Hurtaka jednym z najważniejszych aspektów Kluczy Henocha jest zrozumienie zasady działania struktur piramidalnych, zwłaszcza na naszym ludzkim poziomie biologicznym. W mózgu człowieka istnieją piramidalne komórki mózgowe i jest to typ modelu energetycznego w obrębie chemii naszego umysłu, która – jeśli ją odpowiednio skoordynujemy poprzez te komórki, poprzez informację zwrotną lub przez wyższe stany medytacji – faktycznie wykorzystamy większe obszary procesów uczenia się, harmonizując lewą i prawą półkulę mózgową.

Podobnie – jeśli skoordynujemy piramidy w Chinach z egipskimi uwzględniając ich pozycje gwiezdne, pod względem ośrodków edukacyjnych oraz w ten sam sposób skoordynujemy piramidy w Ameryce Południowej i Środkowej – staną się one naturalnymi ośrodkami szkolnymi, naturalnymi ośrodkami nauki, naturalnymi ośrodkami rolniczymi stanowiąc dwanaście geometrycznych wirów otaczających naszą planetę.

Świadomość jako ukryta zmienna energii

Według przekazu Henocha, będą miejsca, w których dzięki osiągnięciu kolejnego poziomu edukacji, ostatecznie uświadomimy sobie, że rozwiązaliśmy nasze problemy uznając świadomość jako ukrytą zmienną nowej energii. Nowa nauka i nowa duchowość będą zatem mogły przejść do następnego poziomu konstrukcji piramidalnej. I ostatecznie staniemy się „latarniami światła”, lub zwieńczeniem wiedzy dla tej części ludzkości, która chce wznieść się wyżej, a nie cofać się w rozwoju.

Wiemy też, że piramida trójstronna (czworościenna) lub czworoboczna jest centralnym elementem dosłownie dla wszystkiego we wszechświecie. Czy mówimy o innym wszechświecie, który tworzy ten Wszechświat, czy też mówimy o naszym własnym ciele, o sposobie w jaki powstaje nasze ciało – struktura piramidalna zawsze jest podstawowym składnikiem wszystkiego.

Piramidy to fale grawitacyjne, które są niewidzialnymi siłami, powiększanymi przez geometrie piramidalne. Piramidy w Gizie są uważane za „zegar kosmiczny”, który pokazuje pozycje czasowe. I zgodnie z pozycjami czasowymi pierwsza część XXI wieku zakończy się rzeczywistym, fizycznym kontaktem z architektami piramid. Oby ten kontakt spowodował rzeczywistą zmianę w istniejącym i wszechmocnym paradygmacie politycznym.

Polityka wojen, konfliktów, nienawiści, podsycania terroryzmu – ma być zastąpiona pokojem, harmonią i miłością, czyli przejściem do Piątego Wymiaru. Czy jednak jako ludzkość jesteśmy na to gotowi?

Być, albo nie być – oto jest pytanie! Bądź w kontakcie z planem opisanym w Kluczach!

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

Wysyłanie
©2024 Fundacja „Mądrość Narodów"

Wykonanie: noFlash

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?