Cele statutowe

Jakie są cele fundacji?

Fundacja ma na celu m.in. prowadzenie badań nad ujawnieniem wiedzy starożytnej i współczesnej. Cele statutowe fundacji są następujące:

 • Wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych w Polsce
 • Wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych na terenie Egiptu
 • Organizacja misji archeologicznych
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie geologii, archeologii, geofizyki, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii i ekologii
 • Działalność na rzecz środowisk naukowych związanych z nauką archeologii, nauk o ziemi, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz zachowań zdrowotnych
 • Wspieranie badań nad czystymi energiami takimi jak: energia wiatru, energia wody i energia grawitacji
 • Wspieranie badań nad naturalnymi środkami pomagającymi w utrzymaniu lub poprawie zdrowia

Sposoby realizacji celów

 • Organizacja misji badawczych i archeologicznych
 • Organizacja seminariów, sympozjów, odczytów, prelekcji i konferencji naukowych poświęconych zorganizowanym i organizowanym misjom o tematyce archeologicznej, historii ziemi, czystych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz naturalnych sposobów utrzymania i poprawy zdrowia
 • Publikacje i wydania propagujące wyprawy archeologiczne, imprezy kulturalne i turystyczne oraz tematy dotyczące wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji, organizacji i osób fizycznych działających na rzecz realizacji celów Fundacji
 • Promowanie w kraju i za granicą poprzez pomoc stypendialną osób i organizacji zajmujących się archeologią, naukami o ziemi oraz tematami dotyczącymi wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia
 • Współpraca z jednostkami naukowymi, uczelnianymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej w dziedzinie archeologii, nauk o ziemi, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia
 • Organizacja imprez kulturalnych

Więcej informacji znajdziesz w dziale Fundacja “Mądrość Narodów”.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

Wysyłanie
©2024 Fundacja „Mądrość Narodów"

Wykonanie: noFlash

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?