ARKA PRZYMIERZA I JEJ ZNACZENIE NA LUDZI I ZIEMI XXI WIEKU+

ARKA PRZYMIERZA I JEJ ZNACZENIE NA LUDZI I ZIEMI XXI WIEKU