GAZ BROWNA I ENERGIA PUNTKU ZEROWEGO

Photo-M.Porringa

OGRZEWANIE DOMÓW GAZEM BROWNA I ENERGIĄ PUNKTU ZEROWEGO

Podstawowe informacje o Gazie Browna
Gaz Browna (BG), powszechnie określany również jako gaz hydroksylowy (HG) lub gaz HHO, jest bardzo specyficzną formą wody, która składa się głównie z cząsteczek H2O energetyzowanych w postaci gazowej (nieparowej) z wydłużonymi wiązaniami OH. Gaz hydroksylowy ma bardzo enigmatyczne właściwości, w tym implozyjny płomień podobny do lasera, który w dziwny sposób chłodzi powietrze, a mimo to może sublimować wolfram, osiągając szybko temperaturę szczytową przekraczającą 6000 C. Te bardzo dziwne właściwości nie mogą być wyjaśnione przez konwencjonalną teorię atomową i termodynamikę, które na ogół ignorują energetyczną naturę „pustej” próżni, przestrzeni powszechnie nazywanej Energią Punktu Zerowego (ZPE).

Ze względu na te enigmatyczne właściwości, gaz hydroksylowy jest szczególnie przydatny do ogrzewania powierzchni, ponieważ wydaje się oferować znaczące możliwości „nad-jedności”, uzyskując współczynnik sprawności (COP), który w pewnych warunkach spalania może wyraźnie przekraczać wartość 5. Oznacza to, że każda kWh pobranej energii elektrycznej może wytworzyć 5 lub więcej kWh energii cieplnej w sposób podobny do pompy ciepła lub jednostki AC, która przekazuje około 5 kWh energii cieplnej na każdą kWh pobranej energii elektrycznej, uzyskując COP 5. Jedyną rzeczywistą różnicą jest to, że energia cieplna środowiska przekazywana przez jednostkę AC jest łatwo uwzględniana jako energia obserwowalna i łatwa do zmierzenia, podczas gdy tajemnicze przenoszenie Energii Punktu Zerowego (ZPE) w spalaniu gazu Browna nie jest, głównie z powodu ograniczeń istniejącego oprzyrządowania.

Należy również wspomnieć, że wysoki współczynnik COP obserwowany w niektórych warunkach spalania może zostać także osiągnięty dla produkcji Gazu Browna tak, że 1 kWh energii elektrycznej zastosowanej przy użyciu różnych technologii rezonansowych wytwarza znacznie więcej gazu niż ten uzyskany za pomocą konwencjonalnego elektrolizera. Podobnie jak w przypadku nadmiaru energii obserwowanej podczas spalania, elektrolizery oparte na rezonansie zdają się wykorzystywać energię znajdującą się w próżni kosmicznej (ZPE), aby pobudzić cząsteczkę wody. Wytwarzanie nadmiaru gazu może z kolei być spalony, jak stwierdzono powyżej, w celu uzyskania nadmiaru energii w tym procesie, powodując efekt mnożnikowy, który najwyraźniej został osiągnięty przez S. Meyersa, A. Puharicha i P. Zigourasa.

Wszyscy ci wynalazcy byli w stanie obsługiwać pojazdy testowe używając umieszczonych w ich wnętrzu elektrolizerów Gazu Browna napędzanych przez zwykły alternator silnika, który spełniał wszystkie wymagania dotyczące paliwa dla silnika spalinowego. Biorąc pod uwagę, że ograniczona moc alternatora dużej mocy (o mocy ~ 2 KW) ostatecznie produkuje całe paliwo dla silnika o mocy minimum 50 KW, wyraźnie oznacza łączny współczynnik sprawności (COP) przekraczający wartość 25, nawet prawdopodobnie znacznie wyższy, gdy weźmie się pod uwagę nieefektywne charakter silników spalinowych, które rzadko działały ze sprawnością powyżej 35 procent.

Autor niniejszego artykułu proponuje odmianę takiego systemu o wysokim współczynniku COP w celu zaspokojenia potrzeb grzewczych typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 200 – 300 m2. Można tego dokonać bez obniżenia standardów życia i bardzo znacząco obniżyć koszty ogrzewania w porównaniu z konwencjonalnymi systemami z użyciem gazu ziemnego, elektryczności czy węgla. Ważne jest również, aby można to było osiągnąć w bardzo prosty i niezawodny sposób, z niewielkimi niedogodnościami dla właściciela domu w porównaniu z jakimkolwiek innym systemem grzewczym. Proponowany system ma również bardzo pozytywny wpływ na środowisko przy zasadniczo zerowej emisji gazów cieplarnianych, co znacznie przewyższa wszelkie inne systemy grzewcze na bazie gazów palnych. Byłoby to szczególnie ważne w odniesieniu do każdego systemu zasilanego węglem, który notorycznie zanieczyszcza środowisko.

Zmiana paradygmatu naukowego
Nie trzeba dodawać, że wszystkie powyższe argumenty wymykają się wyjaśnieniom, które wykorzystują konwencjonalną analizę naukową i inżynierską zgodnie z istniejącym paradygmatem. We współczesnej nauce istnieje dobrze zakorzeniony dogmat, że niemożliwe jest uzyskanie większej ilości energii z „zamkniętego systemu”, niż jest w niego włożone. Jest to jednak kwestia sporna, ponieważ w żadnym wypadku nie ma czegoś takiego jak „system zamknięty”. W rzeczywistości jest to dobrze udowodniona przez kwantową teorię pola (wspieraną przez badania nagrodzone Noblem), że wszystkie systemy są otwarte i nieustannie współdziałają z wszechobecną nieobserwowalną energią czasoprzestrzeni, zwykle oznaczaną jako niezbyt precyzyjną nazwą: Energia Punktu Zerowego.

Teoretycznie więc, ta niewyczerpana energia może być uzyskiwana z wszechobecnego strumienia próżni energetycznej przy użyciu wielu nowych środków, które łatwo wyjaśnić używając nowej dziedziny inżynierii próżni kwantowej (QVac) opartej na rewolucyjnej nowej nauce, takiej jak model Kratowo Zagnieżdżonej Teorii Atomu Hydreno (Lattice Nested Hydreno Atomic model)* i innych nowatorskich koncepcjach, które uznają, że wszystkie systemy są otwarte niezależnie od powierzchownych pozorów.

Niestety, prawie wszyscy liczący się naukowcy i inżynierowie pozostają „zamknięci” w istniejącym paradygmacie systemu zamkniętego i niezmiennie opierają się koncepcji gromadzenia darmowej energii z kosmosu, nawet jeśli często radzą sobie z wszelkimi innymi „wolnymi energiami”, takimi jak światło słoneczne, wiatr i woda przepływ w systemach otwartych. Pod wieloma względami wykorzystywanie energii próżni nie różni się od korzystania z wiatraka, turbiny wodnej lub panelu słonecznego. Zwyczajnie – nie jesteśmy przyzwyczajeni do wykorzystywania tej generalnie nieobserwowalnej formy przepływu energii, która istnieje znacznie poza możliwościami pomiarowymi naszych raczej prymitywnych instrumentów (>> 1022 Hz).

PROPOZYCJA SYSTEMU OGRZEWANIA DLA DOMÓW

  Pierwszym krokiem w kierunku opracowania i zastosowania przyjaznego dla środowiska i efektywnego kosztowo systemu ogrzewania domu opartego na udoskonaleniach istniejących technologii ogrzewania Gazem Browna (lub innymi gazami hydroksylowymi) jest potrzeba przeprowadzenia testu sprawdzającego zasadę kalorymetrii powietrza na spalanie. Proponowany system ogrzewania musi oferować znaczną poprawę w stosunku do konkurencyjnego ogrzewania opartego na gazie ziemnym, co jest w Europie wyjątkowo kosztowne. Ponadto, użycie GB do ogrzewania dałoby możliwość przynajmniej częściowego uniezależnienia się Polski od gazu czy innych środków energii sprowadzanych zza granicy.
Ceny gazu w Unii Europejskiej są zazwyczaj ponad trzy razy wyższe niż ceny gazu w USA bez uzasadnionego powodu z wyjątkiem chęci zysku. Aby skutecznie konkurować z istniejącym ogrzewaniem gazem ziemnym, proponowany system Gazu Browna musi wykorzystać jego pełny potencjał energii cieplnej przy użyciu nowatorskich środków spalania i produkcji, aby osiągnąć współczynnik sprawności znacznie powyżej 5.

Prototyp z użyciem takiego systemu może być przygotowany, sprawdzony i wyprodukowany w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej pod warunkiem że znajdą się inwestorzy, otwarci na tego typu nowatorskie projekty oraz politycy, którzy nie poddadzą się lobby energetycznemu (jak to się dzieje np. w Kanadzie) i poprą taki projekt. Wtedy, droga do czystej energii opartej na właściwościach wody będzie otwarta. Sądzę, że Polska jest w wyjątkowej sytuacji mogąc stać się liderem w dziedzinie energii odnawialnych wśród krajów europejskich jednocześnie umożliwić społeczeństwu korzystanie z niezwykle taniej energii grzewczej.

Mark Porringa, Kanada

Tłumaczenie: Andrzej Wójcikiewicz

* Mark Porringa – The Lattice Nested Hydreno Atomic Model Based in Ultra Close Range Casimir Effects, The Planetary Association For Clean Energy, Ottawa, Canada, 2007

MARK PORRINGA, PEng.
Mark Porringa ukończył studia w zakresie inżynierii zasobów wodnych na Uniwersytecie w Guelph w Kanadzie, gdzie przez cztery lata pracował jako inżynier ds. badań nad projektami energii odnawialnej i przetwarzania odpadów. Przez pięć lat pracował również w kanadyjskim przemyśle motoryzacyjnym w różnych obszarach rozwoju produktów i produkcji. Jest laureatem Prezydenckiej Nagrody Doskonałości za opracowanie technologii uszczelnienia przecieków nuklearnych. Jego badania nad syntezą jądrową prowadzone są w wolnym czasie pod patronatem jego firmy badawczo-rozwojowej i konsultingowej „Zeropoint Techtonix Inc.”

Od wielu lat Mark bada różne anomalne zjawiska, w tym reakcje fuzji jądrowej indukowane energią niskoenergetyczną, które występują w prostym ogniwie elektrolitycznym z łukiem węglowym. Sfrustrowany rosnącymi ograniczeniami współczesnej nauki i technologii, zajął się rozwojem zaawansowanych koncepcji mechaniki kwantowej, w celu wykorzystania wszechobecnej energii izotropowej „pustej” przestrzeni dla szerokiego zakresu ogromnej mocy, napędu i energii jądrowej, włączając w to proces Pasywnego Zamknięcia Inercyjnego procesu syntezy ZIPP.

Kluczowym osiągnięciem było opracowanie nowego, wysoce deterministycznego modelu atomowego, który bardzo ściśle odpowiada rzeczywistości makroskopowej. Jego recenzowane badania zostały opublikowane w różnych czasopismach i wykładach, w tym w Annałach prestiżowej Fundacji Louise de Broglie i Canadian Nuclear Society.

1 komentarz
  1. zosia 5 lat temu

    Nawet nie słyszałam o takim gazie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

Wysyłanie
©2024 Fundacja „Mądrość Narodów"

Wykonanie: noFlash

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?