Prof. W. Chomczyk – geniusz zapomniany

Prof. WŁODZIMIERZ CHOMCZYK – GENIUSZ ZAPOMNIANY

I01-Prof. Chomzyk

Zgodnie ze światowymi trendami kładzie się obecnie ogromny nacisk na szukanie odnawialnych źródeł energii, na ekologię, na obniżenie kosztów energii, na innowacyjne rozwiązania w tych dziedzinach. Jednak w Polsce nie zawsze zauważa się rozwiązania, które nie tylko mogą zmienić całą naszą energetykę, ale spowodować, że staniemy się jednym ze światowych liderów w takich dziedzinach jak:
¬    wykorzystanie energii wiatru,
¬    produkcja silników spalinowych i powietrznych nowej generacji,
¬    sprężarki bezolejowe i beztarciowe,
¬    magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej.

Są to tylko niektóre z niezwykle ważnych projektów prof. Włodzimierza Chomczyka, niestety ciągle – „geniusza zapomnianego”.

Prof. Włodzimierz Chomczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, obecnie emerytowanym wykładowcą akademickim, pracownikiem naukowym i wynalazcą. Pracował na Politechnikach: Śląskiej, Białostockiej i Warszawskiej, w tym szereg lat jako kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Przez dwie kadencje był rektorem Politechniki Białostockiej. Jest autorem 5 książek naukowych. Opublikował ponad 400 prac naukowo-technicznych. Jest twórcą lub współtwórcą ponad 60 patentów i wniosków patentowych. Oto kilka wynalazków, które już dawno powinny wzbudzić zainteresowanie inwestorów i decydentów w Polsce.

Silnik wiatrowy o pionowej osi obrotu

W roku 2009 prof. Chomczyk opatentował projekt silnika wiatrowego o pionowej osi obrotu, znacznie przewyższający swoją sprawnością obecnie używane wiatraki. W ostatnich latach wprowadził w tym patencie szereg usprawnień i modyfikacji polegających na przekierowaniu energii wynikającej z prawa Pascala na łopaty napędzające, redukując w ten sposób siłę hamującą wiatru. Dzięki temu podwyższył znacząco sprawność turbiny. Za swój wynalazek uzyskał szereg nagród na międzynarodowych wystawach, m.in. srebrny medal na XVI Międzynarodowej Wystawie Innowacji w Moskwie „Archimedes – 2013” oraz na 6. Międzynarodowej Wystawie Innowacyjności w Belgradzie, w czerwcu 2013 roku.

Porównując konstrukcję wiatraków obecnie stosowanych do napędu urządzeń prądotwórczych, z konstrukcją silnika wiatrowego według wynalazku i projektu prof. Chomczyka można wymienić następujące korzyści:
• Znaczącą obniżkę kosztów produkcji energii, w porównaniu do stosowanych obecnie wiatraków o poziomej osi obrotu.
• Wykorzystanie w pełni potencjalnej energii i naporu wiatru, przez zastosowane mechanizmy umożliwiające pracę niezależnie od kierunku wiatru, jego zmian oraz zwiększające ciśnienie dopływającego wiatru, co w efekcie pozwala uzyskać wielokrotne łączne zwiększenie mocy silnika.
• Współczynnik sprawności obecnie używanych powszechnie na świecie, ogromnych trójpłatowych wiatraków wynosi około 0.3. Oznacza to, że jedynie 30% siły wiatru jest wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Współczynnik sprawności (COP) silników wiatrowych prof. Chomczyka ma przewidywaną wartość 0.9, czyli 90% wiatru jest wykorzystane do produkcji energii.
• Neutralizację hamującego działania wiatru, zgodnie z prawem Pascala, co powoduje dalsze wzmocnienie mocy silnika wiatrowego.
• Jest bardziej przyjazny środowisku przez ochronę przelatujących obok ptaków i znacznie cichszy w pracy – o około 20 do 30 dB w porównaniu do innych, stosowanych obecnie konstrukcji.
• Ochronę silnika wiatrowego przed awariami wywołanymi huraganem dzięki zastosowaniu samoczynnego ograniczenia nadmiernego naporu wiatru.
• Możliwość produkcji niewielkich „przyzagrodowych” silników wiatrowych w granicach od 5 do 10 Kw., lub większych dających moc od 20 do 50 Kw. W zależności od średnicy i wysokości łopat napędzających.

Sprężarka bezolejowa i beztarciowa nowej generacji

Sprężarka nowej generacji z tłokiem łopatowym w ruchu obrotowo zwrotnym. Sprężarka beztarciowa (nie ma tarcia i dlatego nie jest wymagane smarowanie, czyli jest to sprężarka bezolejowa).

Zasada działania całkowicie odbiega od zasady działania istniejących na świecie sprężarek, które nie są ekonomiczne, nie są ekologiczne, a zarazem są zawodne i nisko sprawne. Dotychczasowe sprężarki są bardzo skomplikowane. Kinematyka i dynamika tych sprężarek powoduje powstawanie sił niszczących, a istniejące tarcie wymaga smarowania.

Sam koszt oleju w takich sprężarkach rocznie wynosi miliardy euro w poszczególnych krajach UE. Sprężarki według wynalazku prof. Chomczyka są beztarciowe, a więc bezolejowe. Ponadto – nie zanieczyszczą środowiska. Te sprężarki są bardzo prostej konstrukcji. Zastosowano w nich nową zasadę działania, w tym zlikwidowano siły niszczące. Usunięto tarcie elementów tłok-cylinder. Zbędny jest olej, miska olejowa i zbiornik oleju. Zbędne są kanały i przewody olejowe, nie są potrzebne filtry do oleju oraz odolejacze. Nie ma wymiany oleju i innych działań, które istnieją w konwencjonalnych sprężarkach, które są bardzo kosztowne.

Silnik powietrzny nowej generacji

Silnik powietrzny nowej generacji z tłokiem łopatkowym w ruchu obrotowo zwrotnym. Silnik beztarciowy (nie ma tarcia i dlatego nie jest wymagane smarowanie – czyli silnik bezolejowy). Obecnie we Francji prowadzone są badania nad silnikiem powietrznym do napędu samochodu. Jednak zasada działania takiego silnika jest oparta o zasadę działania silnika konwencjonalnego (spalinowego), który jest – jak wiadomo – mało sprawny. Takie pojazdy mają bardzo ograniczony zasięg.

Silniki powietrzne według projektu prof. Chomczyka są oparte o nową zasadę działania. Są beztarciowe, o wysokiej sprawności (kilka razy większej niż silniki francuskie), a więc radykalnie zwiększają zasięg np. pojazdów samochodowych z tym napędem. Jeśli mówimy o samochodach – to dalsze badania i rozwiązania powinny zweryfikować możliwość bezpośredniego zasilania wszystkich kół samochodu (małe silniki powietrzne dostarczające energię do każdego koła), wtedy samochód będzie mniej skomplikowany i zbędne w nim będą:
•    skrzynia przekładniowa;
•    wał napędowy;
•    sprzęgło Cardana;
•    przekładnia główna (dyferencjał);
•    szereg innych elementów.

Jeżeli badania to potwierdzą, samochód będzie znacznie uproszczony i w pełni ekonomiczny w produkcji i w eksploatacji, a także w pełni ekologiczny. Jest to rozwiązanie nieporównanie tańsze niż promowane obecnie, bardzo drogie i uciążliwe w eksploatacji samochody elektryczne.

Wszystkie przedstawione wynalazki nowej generacji radykalnie przewyższają swymi parametrami istniejące światowe sprężarki i silniki. Można powiedzieć, że przewyższają istniejące parametry w sposób rewolucyjny. Istnieje oczywiście możliwość budowania urządzeń i maszyn z różnych materiałów, w tym tworzyw sztucznych, ponieważ wyeliminowane jest tarcie i siły odśrodkowe.

Jest sprawą oczywistą, że w przypadku samochodów na silniki powietrzne lobby energetyczne nie pozwoli na tak radykalną zmianę, gdyż wpływy ze sprzedaży benzyny znacznie przewyższają korzyści ekologiczne. Niemniej jednak wykorzystanie energii sprężonego powietrza we wszelkich innych urządzeniach jest jak najbardziej możliwe, dlatego tego rodzaju badania otwierają potencjalnie ogromne możliwości.

Akumulatory energii elektrycznej

Profesor Chomczyk stworzył systemowe rozwiązania w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przekształcania oraz transportowania energii, które niewątpliwie powinny zainteresować osoby odpowiedzialne w Polsce za ekologię i energetykę. Oto jedno z nich:

Energię wiatrową magazynujemy jako energię sprężonego powietrza. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie, gdyż mamy okresowe niedobory lub nadwyżki energii elektrycznej w danym czasie. Umieszczenie w zbiornikach powietrza sprężonego pozwoli na długoterminowe magazynowanie energii bez strat. Gdy w konwencjonalny sposób magazynujemy energię cieplną lub elektryczną, to po pewnym czasie mamy straty oraz skażenie środowiska (akumulatory). Przy tym rozwiązaniu osiągniemy jeden z podstawowych celów, nie będziemy sprawcami skażenia środowiska naturalnego.

Wynalazki profesora są szansą na obniżenie poziomu zanieczyszczenia ekologicznego oraz pozwalają wielokrotnie zwiększyć ilość pozyskiwanej energii bez dodatkowych nakładów finansowych, w skali kraju i świata. Jak wiadomo energii zawsze jest za mało. Ze względu na potrzebę masowego gospodarczego zastosowania powstają olbrzymie jej braki, a ponadto, przy obecnie istniejących środkach produkcji energii, następuje globalne zagrożenie ekologiczne.

Powstałe wynalazki nowej generacji zostały zbudowane (wykonano modele lub prototypy) i przeprowadzono badania zarówno analityczne jak też badania doświadczalne. Wykonane badania profesjonalne całkowicie potwierdzają założenia. Jeżeli spojrzymy globalnie, a zarazem w ramach sprzężenia zwrotnego – spojrzymy partykularnie, to dostrzeżemy możliwość pozytywnej w skali świata, rewolucji gospodarczej.

Podsumowując, warto podkreślić, że prof. Chomczyk wielokrotnie starał się zainteresować swoimi projektami i wynalazkami zarówno odpowiednie ministerstwa, jak i osoby, które powinny być zainteresowane finansowaniem i wdrożeniem przynajmniej niektórych z jego wynalazków. Nasza Fundacja Mądrość Narodów od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu znalezienie inwestorów zarówno na silniki wiatrowe jak i na inne wynalazki profesora. Mimo to profesor boryka się w tej chwili z problemami finansowymi, spłacając ogromne kredyty zaciągnięte na swoje badania, a zainteresowanie zarówno ze strony polskich władz, jak i świata biznesu jest ograniczone.

Niestety, wygląda to tak jakby gospodarz nie zauważył w swojej zagrodzie kury, która mu znosi złote jajka.

1 komentarz
  1. agata 5 lat temu

    Nie wiedziałam, że to taki geniusz

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

Wysyłanie
©2024 Fundacja „Mądrość Narodów"

Wykonanie: noFlash

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?