KONFERENCJA NAUKOWA UNIWERSYTETU ZAGAZIG (EGIPT)

KONFERENCJA  NA UNIWERSYTECIE ZAGAZIG (Egipt)

13-15 marzec, 2016 roku

Logo-Zagazig

Logo konferencji w Zagazig (Hammurabi i Nefretete)

W dniach 13-15 marca 2016 roku przedstawiciele Fundacji Wspierania Badań nad Ujawnianiem Wiedzy Starożytnej i Współczesnej Mądrość Narodów wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem: Starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu i ich wpływ na przestrzeni wieków, zorganizowanej przez Institute of Ancient Near Eastern Civilization Uniwersytetu Zagazig w Egipcie. W konferencji wzięło udział około 150 delegatów różnych instytucji oraz uniwersytetów z: Egiptu, Jordanii, Iraku, Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Algerii, Tunezji, Libii i Polski.

P1190866

Sala konferencyjna – pierwszy dzień konferencji

Konferencja ta była zapowiadana od dawna (od 2010 roku), jednakże niestabilna sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie powodowała ciągłe przesuwanie terminu spotkania. Powodem zaproszenia przedstawicieli z Polski był fakt, że w latach 2008 – 2009 fundacja polska wspierała finansowo badania na terenie nekropolii w Hawarze, prowadzone na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem Kairskim oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Niestety, z nieznanych przyczyn badania w Hawarze zostały zatrzymane decyzją Sekretarza Generalnego Najwyższej Rady Starożytności w kwietniu 2009 roku.

W imieniu Fundacji Mądrość Narodów w konferencji udział wzięli: Adam Szynkiewicz oraz Andrzej Wójcikiewicz. Dr Szynkiewicz przedstawił prezentację pt.: Hawara – Przeszłość… Teraźniejszość… Przyszłość. Celem wyjazdu Prezesa Fundacji Andrzeja Wójcikiewicza, było przeprowadzenie rozmów z władzami Uniwersytetu Zagazig na temat zakresu współpracy pomiędzy Fundacją a Instytutem Cywilizacji Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Zagazig. Było to tym bardziej pożądane, że dziekan Instytutu, prof. Mahmoud Omar Selim, zamierza podjąć i pilotować prace na terenie nekropolii w Hawarze, przez jego Instytut  i Uniwersytet oraz przy współpracy z naszą Fundacją.

Stol prezydialny-Prof.Omar

Otwarcie konferencji – pierwszy z prawej prof. dr Mahmoud Omar Selim, dziekan Instytutu oraz organizator Konferencji

Goście z Polski spotkali się z ogromnym zainteresowaniem miejscowych mediów (byliśmy jedynymi Europejczykami uczestniczącymi w konferencji) oraz przedstawicieli uniwersytetów z wymienionych krajów. Prezentacja dra Szynkiewicza na temat Hawary zgromadziła bardzo liczne grono słuchaczy. Abstrakt został wydrukowany po angielsku oraz po arabsku, a artykuł zostanie opublikowany w całości w materiałach pokonferencyjnych.

Adam-Prezentacja

Prezentacja dra Adama Szynkiewicza (z tłumaczeniem na język arabski przez dra Redę)

Adam, Omar i z Babylonu

W Minsterstwie Szkolnictwa Wyższego w Kairze – od lewej: dr Adam Szynkiewicz, prof. Quais Hatim Hari (Uniwersytet Babylon, Irak), prof. Mohammed Shaker Al Rubaie (Uniwersytet Babylon, Irak), prof. Mahmoud Omar (Uniwersytet Zagazig, Egipt)

Dr Adam Szynkiewicz, ówczesny pracownik Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2008 roku nadzorował prace geologiczne (wiercenia, wykopy kontrolne) oraz badania georadarowe (GPR), które były wykonane w pobliżu piramidy mułowej w Hawarze. Jak wiadomo – obszar nekropolii uważany jest przez egiptologów za miejsce, gdzie kiedyś znajdował się Wielki Labirynt opisany przez Herodota około 450 lat p.n.e. Ponieważ wyniki badań wykazały bardzo ciekawe anomalie, sugerujące istnienie podziemnych, nieznanych struktur – prezentacja tych wyników na konferencji naukowej w Egipcie była jak najbardziej pożądana.

Budynek Uniw. Zagazig

Budynek Uniwersytetu Zagazig, w którym odbywała się konferencja

Innym członkiem Rady Fundacji Mądrość Narodów, który wziął udział w konferencji w Zagazig, był dr Reda Abdul Haleem z Egiptu. Dr Reda, który w czasach badań w Hawarze pełnił funkcję kierownika obszaru badań (on-site manager) obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Starożytności w Kairze i pełni funkcję dyrektora obszaru Trzech Piramid w Gizie. Dr Reda przedstawił wyjątkowo ciekawy referat dotyczący możliwości istnienia drugiego Sfinksa na terenie Trzech Piramid w Gizie. Potwierdzenie badaniami tej tezy, byłoby dość sensacyjnym odkryciem. Osobny artykuł na ten temat umieszczony zostanie na naszej stronie w późniejszym terminie.

Reda-Prezentcaja

Dr Reda w czasie prezentacji na temat “drugiego Sfinksa” w Gizie

Drugi Sfinks

Teren Trzech Piramid w Gizie – “drugi Sfinks”

Oto streszczenie prezentacji dra Adama Szynkiewicza (Abstrakt):

Nekropolia w Hawarze: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Przeszłość:

Nowożytne badania archeologiczne na terenie nekropolii w Hawarze zapoczątkowane były pod koniec XIX wieku przez angielskiego archeologa Flindersa Petrie. Badania te zostały zakończone w roku 1911. Dopiero 100 lat później badacze ponownie zainteresowali się rejonem piramidy mułowej w Hawarze i w lutym 2008 roku grupa kierowana przez prof. Abbasa Mohameda Abbasa z National Instutute of Astronomy and Geophysics z Kairu, przy współpracy z Uniwersytetem w Ghent (Belgia) wykonała szereg kompleksowych badań geofizycznych w obszarze na południe i na zachód od piramidy.

Kolejne badania prace badawcze wykonane były w okresie: od marca 2008 do kwietnia 2009 roku przez Egipsko-Polską Misję Archeologiczną w Fayoum, na podstawie umowy miedzy Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Kairskiego (Egipt) i Uniwersytetem Wrocławskim (Polska). Kierownikiem badań był Dziekan Uniwersytetu Kairskiego prof. dr Alaa Shaheen. W tym okresie prowadzone były prace badawcze w najbliższym otoczeniu piramidy mułowej w Hawarze. Były one w całości finansowane przez Uniwersytet Wrocławski. W ramach tych badań strona egipska zapewniała nadzór archeologiczny, a strona polska wykonanie badań geologicznych geofizycznych i hydrogeologicznych.

W pierwszej kolejności zostały wykonane analizy danych geologicznych z rejonu piramidy mułowej w Hawarze, uzyskane od geologów egipskich. Na wniosek strony polskiej wykonane zostały dwa uzupełniające wiercenia kontrolne. Dane te posłużyły do sporządzenia przekrojów geologicznych przez piramidę i jej otoczenie. W drugiej kolejności wykonane zostały wstępne badanie georadarowe (Ground Penetrating Radar – GPR), w najbliższym otoczeniu piramidy. W trzeciej kolejności wykonane zostały trzy kontrolne geologiczne szurfy badawcze (po wschodniej i północnej stronie piramidy).

Aby dookoła piramidy mułowej w Hawarze można było wykonać szczegółowe badania georadarowe (GPR) w systemie 3D, zwrócono się z prośba do Najwyższej Rady Starożytności w Egipcie o zezwolenie na uprzątniecie wielkich hałd piasku i wyrównanie powierzchni terenu w otoczeniu piramidy. Po uzyskaniu zgody nadzór nad tymi pracami prowadził Wydział Archeologii Uniwersytetu Kairskiego. W ramach prac porządkowych po południowo – wschodniej stronie piramidy z hałd piasków odzyskano liczne artefakty. Po zinwentaryzowaniu ich przez archeologów, część dużych artefaktów została zabezpieczona w formie niewielkiego muzeum na świeżym powietrzu przy piramidzie, a najważniejsze i najciekawsze są przechowywane w Muzeum w Kairze. Z nieznanych przyczyn prace przy piramidzie w Hawarze zostały wstrzymane w kwietniu 2009 roku.

Teraźniejszość:

Obecnie piramida mułowa w Hawarze przedstawia bardzo zły stan. Jej powierzchnia jest poważnie zniszczona a cegły mułowe z których jest zbudowana zaczynają obsuwać się w dół. Dookoła piramidy są wielkie hałdy piasku, przez które trudno przejść. Południowe wejście do wnętrza piramidy jest częściowo zasypane i grozi zawaleniem. Pomieszczenia pod piramidą są zalane wodą.

Ruch turystyczny, który w czasie egipsko-polskich prac w rejonie Hawary był coraz bardziej nasilony, obecnie spadł prawie do zera.

Przyszłość:

Lokalne władze chciałyby przeprowadzić renowację piramidy i udostępnić ją dla ruchu turystycznego jednakże wymaga to dodatkowych prac studialnych, badań i projektów technicznych. Polska Fundacja Wspierania Badań Nad Ujawnianiem Wiedzy Starożytnej i Współczesnej Mądrość Narodów chciałaby finansowo wspierać działania egipskich władz lokalnych, do których należy rejon piramidy mułowej w Hawarze i proponuje wykonanie następujących działań:

1. Oczyszczenie z hałd piasku i wyrównanie powierzchni po północnej i południowej stronie otoczenia piramidy w Hawarze;

2. Wykonanie szczegółowych badań georadarowych (GPR) w systemie 3D w otoczeniu piramidy (dla wykonania takich badań konieczne jest oczyszczanie otoczenia piramidy – patrz punkt 1.);

3. Wykonanie geologicznych wierceń kontrolnych w wyznaczonych miejscach;

4. Przygotowanie projektu ograniczenia dopływu wody do wnętrza piramidy;

5. Wykonanie tomografii georadarowej (GPR) piramidy mułowej w Hawarze;

6. Renowacja wejścia południowego do wnętrza piramidy mułowej w Hawarze;

7. Budowa muzeum przy piramidzie mułowej w Hawarze;

8. Przygotowanie projektu aktywizacji ruchu turystycznego dla obszaru piramid: w Hawarze i Lahun (trasy zwiedzania i infrastruktura zarówno turystyczna jak i komunikacyjna, itd.).

Fundacja jest gotowa finansowo wspierać zarówno władze lokalne jak i współpracujące w tych projektach Instytucje Akademickie (przy scisłej współpracy z Ministerstwem Starożytności) w realizacji wyżej wymienionych działań. Może to nastąpić po podpisaniu umów i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od Ministerstwa Starożytności.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

Wysyłanie
©2024 Fundacja „Mądrość Narodów"

Wykonanie: noFlash

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?